icon

Фільтр А1В1Е1Р2 до респіратора РУ 60М

Артикул: 4009

Опис

Спектр захисту фільтра класу А1В1Е1Р2ФП для респіратора РУ-60М:
А1Р1 – органічні гази і пари з температурою кипіння вище 65°С (бензол, циклогексан, ксилол, толуол, бензин, гас, галоїдорганічні сполуки, нітросполуки бензолу та його гомологів, анілін, кетони, тетраетилсвинець тощо)
В1Р1 – неорганічні гази і пари (хлор, фтор, бром, гідрид сірки, арсини, фосфористий водень, ціановодень тощо), за винятком оксиду вуглецю
Е1Р1 – кислі гази та пари (діоксид сірки, хлористий водень, бромистий водень, фтористий водень, пари сірчаної, оцтової, мурашиної, азотної, фосфорної кислот тощо) та аерозолі